Stripovací proces

Slovníček stripping

Stripping (také striping nebo stripování) je proces, kterým jsou z kapaliny odháněny proudem procházejícího plynu těkavé látky. Pro tento účel lze použít vzduch, kouřové plyny, obsahující cca 10% CO2 (které lze proto použít současně pro neutralizaci alkalických vodného okyselování vody) a vodní páru. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou (l) a plynou (g) fází.