Horizontální provzdušňovač

Horizontální provzdušňovače vody (dále HPV) jsou zařízení pracující na principu kontinuální nízkotlaké aerace úzké vrstvy vody.
Zařízení je vhodné pro efektivní před úpravu vody, jako odkyselování, provzdušnění vody, a k odstraňování těkavých kapalin a rozpuštěných plynů (např. radonu, CO2, sirovodíku, chlorovaných aromatických uhlovodíků, lehkých frakcí ropných látek, atd.)

V jednoduchých případech mohou horizontální provzdušňovače HPV pracovat samostatně, nebo jsou součástí složitějších technologických celků pro úpravu (čištění) vody.
Vyjímatelné perforované mezidno (rošty) je vyrobeno nejčastěji z děrovaných plechů z nerezavějící „potravinářské“ oceli.

Zařízení horizontální provzdušňovač HPV se skládá z tělesa provzdušňovače a vysokotlakého ventilátoru.

Horizontální provzdušňovač může být vybaven ještě:

a) akumulační nádrží na výstupní vodu
b) vzduchovým sorpčním filtrem pro zachycení těkavých látek a plynu ze stripovacího vzduchu
c) zařízením k vícenásobné recirkulaci upravované vody

Technologie provzdušňování

Horizontální provzdušňovač HPV lze dle účelu použití rozdělit zhruba na dvě základní skupiny, které se liší hlavně velikostí poměru
voda : vzduch na :

a) HPV pro sanační účely
b) HPV pro úpravu vody

Konstrukční provedení HPV

Je ovlivněno především velikostí HPV (tj. průtokem v l/sec.) a dále pak i použitím a umístěním HPV:

  • v terénu (při asanacích)
  • v úpravách vody (tedy uvnitř budov) s event. možností využití závěsných zvedacích prostředků (kladkostrojů atd.)

Materiálové provedení

  • HPV + distributor vody: polypropylen
  • děrované rošty: nerezový plech
  • pryžové těsnění: pryže EPDM

Všechny tři skupiny použitých materiálů mají atesty zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou (viz příloha).
Na přání lze dodat horizontální provzdušňovač HPV v materiálovém provedení ocel uhlíková (lze žárově zinkovaná), ocel pozinkovaná, ocel nerezová

Typ HPV Průtok vody l/s
Základní rozměry Typ HPV Průtok vody l/s Základní rozměry
Délka L
Šířka B Výška H Délka L Šířka B Výška H
HPV1  1  1300  550  800 HPV12  12  3400  1130  1000
HPV2  2  1500  730  800 HPV13  13  3500  1130  1000
HPV3  3  1900  880  800 HPV14  14  3650  1130  1200
HPV4  4  2250  930  800 HPV15  15  3350  1230  1200
HPV5  5  2400  930  800 HPV17  17  3500  1230  1300
HPV6  6  2600  930  800 HPV20  20  3500  1530  1500
HPV7  7  2700  930  900 HPV25  25  4000  1530  1700
HPV8  8  2850  930  900 HPV30  30  3500  2030  2000
HPV9  9  3000  1030  1000 HPV35  35  3750  2030  2200
HPV10  10  3200  1030  1000 HPV40  40  4000  2030  2500
HPV11  11  3400  1030  1000          

Parametry ventilátoru jsou projektovány na základě zadaného průtoku vody, typu separované škodliviny a požadovaného stupně účinnosti.

 

 

Dle konkrétního zadání zakázky jsou pak stanoveny:

  • podrobnější rozměry HPV
  • typ ventilátoru, poměr voda : vzduch, typ a otáčky oběžného kola, otáčky a příkon elmotoru
  • event. doplňující příslušenství (AKU nádrž, sorpční filtr, atd.)

Údaje pro objednávku horizontálního provzdušňovače

Při objednávání je nutné uvést typ látky, která má být odstraněna, požadovaná účinnost separace, max. průtok vody, provedení ventilátoru pravé nebo levé.
Zkouška účinnosti

Na odlučovače konfigurační řady LKS je akreditovanou osobou provedena zkouška účinnosti odlučovače, č. protokolu 3/241/2/2008. Akreditovanou osobou je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30, Praha 6.