Provzdušňovací věže

Provzdušňovací věž SK je zařízení sloužící k intenzivnímu provzdušnění vody a odvětrání nežádoucích látek.
 

Použití provzdušňovací věže:

a) vodárenství:

okysličení vody, odstraňování oxidu uhličitého („odkyselení vody“), odstraňování radonu, sulfanu (sirovodíku), methanu a těkavých organických látek z vody

b) sanace:

odstraňování těkavých látek z vody např.: nafta, benzín, organická rozpouštědla, BTX, PCE, TCE, DCE, obohacování podzemní vody kyslíkem pro biologické reakce

c) odpadní vody:

odstraňování amoniaku, sirovodíku, sirouhlíku a jiných těkavých látek

Provzdušňování probíhá v orientované vestavbě VS-1. Vestavbu vyrábí Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Vestavba je patentově chráněna.

Provzdušňovací věž je certifikovaná Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. Brno, autorizovaná osoba 202 certifikát výrobku č. B-30-00256-03.. s r.

Technický popis provzdušňovací věže

Provzdušňovací věž je stojatá nádoba čtvercového průřezu, skládající se z části hlavové (h), ze středových dílů s vestavbou (s) a části patní (p). Uvedené části provzdušňovací věže jsou spojeny přírubami. Voda je přiváděna do hlavy provzdušňovací věže (1). Dle směru výstupu vzduchu je hlava dodávána jako „hlava velká“ (hv) vývod horizontální, nebo „hlava malá“ (hm) vývod vertikální. Na patě je výstup vody (2), bezpečnostní přeliv (3) a odkalovací otvor (4). Ventilátor pro přívod čistého vzduchu je připojen na patu věže (5). Vývod vzduchu z kolony je v hlavové části (6). Pokud je to nutné, je možno ventilátor namontovat na odtah vzduchu z věže nebo kamkoli jinam na vzduchotechnické potrubí.

Jednotlivé díly věže je možno proti sobě libovolně otočit o 90°. Vstup vody může být: “levý, zadní, nebo pravý”. Výstup vody může být “přední, zadní nebo dolní” viz. schéma. Po dohodě je možno jednotlivé díly upravit dle zadání zákazníka.

Výška provzdušňovací věže je dána požadovanou účinnou délkou vestavby. Délku vestavby Vám spočítáme pro konkrétní chemickou látku ze vstupních a požadovaných výstupních koncentrací.

Materiál provzdušňovací věže

Plášť provzdušňovací věže je vyroben buď: a) z oceli tř. 11 (možná povrchová úprava – nátěr barvami, eventuelním atestem na pitnou vodu, nebo žárovým zinkováním), b) nerezové oceli, c) polypropylenu. Vestavba je vyrobena z tvarované polypropylenové síťoviny. Středové díly jsou vyplněny orientovanou vestavbou z polypropylenové síťoviny.

Provedení

Provedení provzdušňovací věže – viz obrázek. Velikosti a umístění připojovacích hrdel je možné měnit podle potřeby pro co nejjednodušší zakomponování věže do úpravárenské technologie. Nejvyšší pracovní teplota je 800C.

 Provzdušňovací věž - schéma

Označování provzdušňovacích věží

Příklad označování provzdušňovacích věží: SK 40/600 P provzdušňovací věž o průřezu 40x40 cm, účinná výška vestavby 600 cm, P-plast (polypropylen).

Název věže max. průtok (l/s) průřez věže (mm) číslo JKPOV
SK - 20 1 200 x 200 436 322 504 028

SK - 40

4

400 x 400

436 322 504 048
SK - 60 9 600 x 600 436 322 504 068
SK - 80 16 800 x 800 436 322 504 088
SK - 100 25 1 000 x 1 000 436 322 504 108
SK - 120 36 1 200 x 1 200 436 322 504 128
SK - 140 49 1 400 x 1 400 436 322 504 148
SK - 160 64 1 600 x 1 600 436 322 504 168

 Údaje pro objednávku provzdušňovací věže

Návrh typu provzdušňovací věže je zpracován individuálně na základě těchto údajů:

  • požadovaný výkon v l/s
  • vstupní koncentrace látky v surové vodě a požadované koncentrace na výstupu
  • požadavek na materiálové provedení
  • způsobu instalace

V případě V případě požadavku zákazníka je provzdušňovací věž vybavena filtrem vzduchu na sacím potrubí před vstupem vzduchu do věže. Filtr je předepsán u věží pro úpravu pitné vody.
Filtr vzduchu může být například elektrostatický, textilní, textilní kapsový nebo papírový.
Vestavba je součástí provzdušňovací věže a nemusí se objednávat samostatně.

Příslušenství provzdušňovací věže

Standardním příslušenstvím provzdušňovacích věží je spojovací materiál a těsnění pro spojení jednotlivých částí věže, ventilátor, spojovací materiál a těsnění pro připojení ventilátoru, spojovací materiál a těsnění pro připojení vzduchotechnického potrubí, vodní uzávěr, vestavba VS-1, spojovací materiál pro připojení svrchní desky hlavové části věže, demister a náplň demisteru.
Provzdušňovací věž řady SK je přizpůsobena k připojení na zařízení pro filtraci vzduchu odcházejícího z výduchu věže (6). Filtrační zařízení na výstupu vzduchu odstraňuje obvykle těkavé organické látky, které se zachycují na náplni filtru. Filtr je navržen tak, aby vyhovoval příslušným emisním limitům.

Dodávaný ventilátor je příkonově optimalizovaný na výkon věže a tlakové ztráty filtrů. Ventilátory
jsou dodávány v celé šíři nevýbušnosti a odolnosti proti vodě.

Na přání zákazníka může být součástí dodávky:

  • vzduchotechnické potrubí (plast, pozink., nerez,…)
  • filtr vzduchu na sání
  • filtr na výstupu vzduchu z věže (aktivní uhlí, Carbotex, biofiltr) velikostech 25, 50, 100, 1000 dm3.

Na zakázku i filtry větší.

V případě použití provzdušňovací věže pro sanační účely zajišťujeme úplný servis výměny filtračních náplní (použitá náplň náleží do kategorie nebezpečných odpadů)

V případě potřeby je možno patu dimenzovat jako zásobní nádrž o objemu až 5 m3 v provedení plast, černá ocel, nerez.

Patu provzušňovací věže je možno vybavit čerpací technikou pro odvod veškeré vody. Čerpací technika může být dodána i jako automatická tlaková vodárna.

Dodávka provzdušňovací věže může být řešena jako dodávka na klíč, kdy součástí dodávky je projekt instalace, dodávka čerpací techniky, trubních rozvodů vody, rozvodů vzduchu a elektroinstalace. Elektroinstalace obvykle obsahuje automatizační techniku pro bezobslužný chod věže. Součástí dodávky jsou i příslušné revizní zprávy.