Striping

 

Stripping (striping nebo stripování)

z kapaliny jsou proudem procházejícího plynu odháněny  těkavé látky. Pro tento účel lze použít vzduch, kouřové plyny, obsahující cca 10% CO2 a vodní páru. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou a plynou fází.

Prostřednictvím stripování je možno z vody odstranit veškeré těkavé anorganické i organické látky, např. oxid uhličitý, radon, sirovodík, CLU, lehké frakce ropných uhlovodíků a podobně.

 

Stripovací kolony Stripovací kolony Stripovací kolony   Stripovací kolony

 

Poslední aktuality

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí
19.07.2011
Platná legislativa týkající se provádění sanačních geologických prací, Přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR a RID - týkají se vaší firmy zákonné povinnosti příjemce, odesílatele, ....
09.08.2010