Striping

 

Stripping (striping nebo stripování)

z kapaliny jsou proudem procházejícího plynu odháněny  těkavé látky. Pro tento účel lze použít vzduch, kouřové plyny, obsahující cca 10% CO2 a vodní páru. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou a plynou fází.

Prostřednictvím stripování je možno z vody odstranit veškeré těkavé anorganické i organické látky, např. oxid uhličitý, radon, sirovodík, CLU, lehké frakce ropných uhlovodíků a podobně.

 

Stripovací kolony Stripovací kolony Stripovací kolony   Stripovací kolony

 

Poslední aktuality

V říjnu 2016 předložila vláda sněmovně návrh novely vodního zákona. Návrh obsahoval řadu zásadních změn, které byly předmětem široké diskuse a nakonec byly z návrhu vypuštěny.
12.07.2017
Staré vrty jsou v poslední době značně diskutovaným tématem, neboť jejich existence může znamenat ohrožení podzemních zdrojů pitné vody. MŽP vyhlásilo v r. 2016 prostřednictvím SFŽP ČR dotační program na likvidaci starých vrtů. Podpořené projekty by měly být realizovány do konce roku 2019.
12.07.2017