Striping

 

Stripping (striping nebo stripování)

z kapaliny jsou proudem procházejícího plynu odháněny  těkavé látky. Pro tento účel lze použít vzduch, kouřové plyny, obsahující cca 10% CO2 a vodní páru. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou a plynou fází.

Prostřednictvím stripování je možno z vody odstranit veškeré těkavé anorganické i organické látky, např. oxid uhličitý, radon, sirovodík, CLU, lehké frakce ropných uhlovodíků a podobně.

 

Stripovací kolony Stripovací kolony Stripovací kolony   Stripovací kolony

 

Poslední aktuality

Společnost VZE-AVE Kouřim sanuje průmyslový areál kontaminovaný převážně těkavými chlorovanými uhlovodíky.
27.02.2019
Poslanecká sněmovna schválila v prosinci 2018 změnu zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.
27.02.2019