Kouřim - Molitorov - likvidace staré ekologické zátěže

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. jsou vedoucím účastníkem společnosti VZE-AVE Kouřim, která je dodavatelem sanačních prací na akci Sanaci areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim-Molitorov. Práce byly zahájeny na jaře 2018, jsou rozvrženy do šesti let a celkový rozpočet akce bez DPH je téměř 44 mil. Kč. Areál je kontaminován těkavými chlorovanými uhlovodíky, zejména tetrachlorethylenem, a kontaminací je zasažen i vodní zdroj městského vodovodu.

Cílem sanace je odtěžením odstranit největší ohniska znečištěných zemin a následně čerpáním kontaminované vody a půdního vzduchu přes sanační technologie (stripping, venting) provést dočištění zemin a podzemní vody. Pro důkladné vyčištění zbytkového znečištění bude po dobu osmnácti měsíců mj. použita jako inovační technologie aplikace nanočástic nulmocného železa.

Bližší informace o sanaci přináší náš firemní časopis č. 1/2019, který si můžete stáhnout zde.